Organisasjonsstruktur

Ansvarsfordelingen i skolesekken i Rælingen er fordelt slik:

Referansegruppe: rektorene

Arbeidsgruppe: kultursjef, dks koordinator, leder biblioteket og fagkonsulent skole

DKS koordinator har ansvar for turneleggingen av de lokale tiltakene + kontaktleddet mellom skolene og fylkesinstitusjonene.

Kulturkontaktene er ansvarlig for informasjonsformidling på skolen og sørger for mottakerapparatet på den enkelte skole.

Kulturverter, elever informerer elever, mottakereapparat og tilretteleggere til skolearrangementer.