Om Den kulturelle skolesekken i Rælingen

Den kulturelle skolesekken i Rælingen
- et kulturprogram for elever i skolen.

Skolesekken er en del av samarbeid mellom kulturskolen, kulturavdelinga og skolene i kommunen med mål om å gi alle skoleelever et kulturtilbud i skoletiden med utøvere på et faglig høyt nivå.

Mål for prosjektet er styrking og videreutvikling av kunst og kulturfag, med fokus på form og innhold gjennom
- møte med kunstnerne
- opplevelser for barn og voksne

Egenaktivitet:
Kunnskap og engasjement blant barna og voksne

Kompetanseutvikling
Trygghet, interesse og kompetanse rundt arbeidsformer,
innhold og formidling av kunst- og kulturfag

Her finnes utfyllende informasjon om forestillinger, konserter, utstillinger, verksteder, kulturhistoriske vandringer, besøk på biblioteket, for å nevne noe av det elevene i skolene mottar gjennom skolesekken i løpet av skoleåret.

Ha god lesning.