Tilbake

Barnas bokbad

Barnas bokbad er et bokbad på barnas premisser, og gjennomføres på 5. trinn for alle skoler i Rælingen.

NB! Klassene må ha lest boka "Anton og andre uhell" av Gudrun Skretting  før prosjektet starter på skolen. Boka sendes til skolen i januar 2020.
Bokbadprosjektet gjennomføres våren 2020, i perioden uke 9-14. Klassene får 3 besøk a`ca 1 t av kursholder fra biblioteket.  4. samlinge er selve barnebokbadet.
Tidene som er antydet i turnee-planen kan gjerne justeres slik at den passer bedre for skolene i forhold til friminutt etc. Ta kontakt med biblioteksjef Pia Løfshus : pia.syversen@ralingen.kommune.no for å tilpasse tidsplanen!

Om forfatteren:
Gudrun Skretting (f. 1971) er utdannet klassisk pianist ved Norges Musikkhøyskole. Hun har gått forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt. Skretting debuterte med romanen "Anton og andre uhell" i 2016. For denne vant hun Kulturdepartementets debutantpris og NBUs pris Trollkrittet. Boka ble også nominert til ARKs barnebokpris og Bokslukerprisen. Høsten 2017 kom oppfølgeren "Anton og andre flokkdyr", og for denne vant Skretting Arks barnebokpris. Høsten 2018 kommer den tredje boka i serien, "Anton den store".

Om barnebokbad:
Barnebokbad er en pedagogisk metode for å fremme leseglede, skape gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler med forfatteren.

Høytlesning av hele boken i forkant er et avgjørende prinsipp. Det sikrer at samtlige elever har samme utgangspunkt, uavhengig av leseferdighet. Fordypningen i teksten og jobbing med spørsmålkvadranten til Philip Cam, som skjer gjennom de filosofiske samtalene, gjør alle elevene godt forberedt til forfattermøtet. Det er elevene selv som gjennomfører bokbadingen med interessante, selvlagde spørsmål som de i løpet av prosessen har jobbet frem. Dette er en metode der elevmedvirkning står i høysetet.

De som skal lede de filosofiske samtalene i forkant av et barnebokbad, må ha gjennomført barnebokbadseminaret til Kamfjord og Indregard. Samtalelederne har altså selv har blitt «utsatt» for hele prosessen elevene skal gjennom. Det er dessuten viktig at det ikke er klassens kontaktlærer som gjennomfører samtalene, men en voksen elevene ikke kjenner fullt så godt, og kanskje ikke i det hele tatt.I Rælingen ledes disse samtalene av ansatte på biblioteket.

I tillegg til at boken som velges ut skal leses høyt, skal klassene rydde plass til tre filosofiske samtaler hver sammen med den ansatte fra biblioteket, gjerne i samme uke som selve bokbadet gjennomføres. Siste dagen avgjøres det hvem som skal være hver klasses spørsmålsambassadør. Disse har som oppgave å formidle spørsmålene som klassen samlet har laget til forfatteren.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rælingen kommune
  • Kunstnere/grupper: Gudrun Skretting ( forfatter) og Rælingen bibliotek

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer