Rælingen kommune
Postadresse: Pb. 100, 2025 FJERDINGBY
Besøksadresse: Rådhuset, Bjørnholthagan 6, 2025
Telefon: 63 83 52 76
Produksjonsliste
Program
Rælingen kommune
Viser 30 produksjoner
Litteratur • 5 - 5
Scenekunst • 9 - 9
Scenekunst • 4 - 9
Kulturarv • 8 - 9
Kulturarv • 4 - 5
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 3 - 3
Kulturarv • 6 - 6
Visuell kunst, Kunstarter i samspill • 10 - 10
Annet, Kunstarter i samspill • 10 - 10
Kulturarv • 3 - 3
Musikk • 1 - 5
Visuell kunst • 7 - 7
Film • 9 - 10
Visuell kunst • 5 - 5
Kulturarv • 5 - 5
Litteratur • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 8 - 8
Musikk • 1 - 7